• 01 Identifikace
  • 02 Uživatelský účet
  • 03 Dokončení

Identifikační údaje

Pokud jste institucí zahrnující např. mateřskou a základní školu zároveň, není problém pro každý typ vzdělávání mít vlastní profil a oba je spravovat pod jedním uživatelským účtem. Stačí vybrat potřebný počet profilů.
Možnost registrace více než 1 profilu doporučujeme i např. vysokým školám majícím potřebu prezentovat každou svou fakultu zvlášť, a to vzhledem k jejich odlišnému zaměření, lokalitě či jiným vlastnostem. Jste-li tedy např. vysokou školou zahrnující fakultu filosofie a chcete-li pro tuto fakultu vlastní profil, nezapomeňte při jeho registraci vybrat příslušnou kategorii zaměření (v tomto případě „společenskovědní a humanitní“, specializace „filosofie“), aby případní zájemci o studium filosofie byli při vyhledávání odkázáni přímo na něj.

Profil

Název profilu by měl specifikovat poskytované vzdělávání, např. kurzy anglického jazyka nebo doučování z matematiky. Nevyplňujte, má-li být shodný s oficiálním názvem / jménem.