Zobrazit virtuální prohlídku Zobrazit mapu

Základní informace

Vzdělavatel  ▾

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Sokolov, Karlovarský kraj
Jednoty 1620, 356 01

352 603 825

352 466 192www stránky

Nabídka vzdělávání

Nejbližší události

říj  '15 26
Ředitelské volno
říj  '15 29
Podzimní prázdniny
lis  '15 23
Den otevřených dveří

Popis

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a jejíž činnost se řídí platnými právními normami. Zřizovatelem a nadřízeným orgánem školy je Karlovarský kraj. ISŠTE Sokolov patří po sloučení s SPŠ Královské Poříčí k největším školám Karlovarského kraje. K 1. 9. 2013 má škola více jak 665 žáků a 95 zaměstnanců. Budovy, které byly vystavěny v 60. letech minulého století, zrekonstruovány v letech 2009 - 2012 za 400 mil. Kč.

ISŠTE Sokolov zajišťuje ve školním roce 2013/2014 výuku v 7 oborech středního vzdělání s výučním listem a 6 oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola také realizuje výuku ve vlastní akreditované svářecí škole a rekvalifikační kurzy pro Úřad práce a další subjekty. Škola je velmi dobře personálně, prostorově i materiálně vybavena.
Provozuje vlastní počítačovou síť s více než 360 počítači, které jsou většinou mikrovlnně a opticky připojeny k internetu, a má dobře fungující Informační centrum.

Škola vydává vlastní časopis Voice a spravuje odborné projektové weby. Škole se daří i v oblasti sportu, mnohokrát vyhrála Středoškolskou sportovní ligu okresu Sokolov.

Škola, která byla založena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací služby na principech humanismu a demokracie, úspěšně připravuje své absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. Svým absolventům vydává a zprostředkuje tyto certifikáty: osvědčení o absolvování svářečského kurzu, výuční list absolvovaného oboru, maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici.